• לימודים אקדמאיים

    על חשבון קרן המלגות העירונית

 

 
משרד ירושלים ומורשת
מרכז צעירים
עיריית ירושלים
הרשות לפיתחוח ירושלים