• תמיכה ביוזמות חברתיות בקרב סטודנטים

  קול קורא

מרכז צעירים ירושלים ורשות הצעירים בעיריית ירושלים שמו לעצמה למטרה לעודד ולקדם יזמות סטודנטיאלית, לתמוך בפעילות חברתית בכלל ובמרחב הציבורי בפרט, ולהגביר את ההשפעה של סטודנטים על העיר.
על מנת לקדם מטרה זו, יוצאים המרכז והרשות בתכנית לתמיכה ביוזמות חברתיות, המספקת פלטפורמה באמצעותה סטודנטים יכולים להוציא לפועל יוזמות חברתיות ללא צורך בהקמת ארגון ללא מטרות רווח משלהם.

 

למי הקול הקורא מיועד?

סטודנטים בודדים או קבוצת סטודנטים בעלי רעיון או יוזמה פעילה באחד או יותר מהתחומים והנושאים הבאים : צמצום פערים חברתיים בין מגזרים ואוכלוסיות שונות, פעילות בין דורית, רווחה, בריאות, חינוך, מלחמה בעוני, תעסוקה השפעה על המרחב הציבורי בשכונות, חיזוק הקשר בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים, שוויון, דמוקרטיה וסובלנות.

 

מה כוללת התמיכה?

 1. תמיכה במרכיבים ופעולות הקשורות להתנעת המהלך היזמי ולהוצאה לפועל של היוזמה החברתית. היקף התמיכה הכספי המקסימאלי ליוזמה יעמוד על עד 5,000 ₪.

 2. התמיכה ביוזמה יכולה להיות במסגרת הסעיפים הבאים בלבד: תוכן (פעילות, סדנאות, וכו'), פרסום ושיווק, אוכל וכיבוד, השכרת ציוד טכני ולוגיסטי לרבות הגברה ותאורה, רכישת ציוד חד פעמי /מתכלה ו/או הסעות.

 3. חיבור ורישות בין הסטודנטים היזמים לגורמים מקצועיים שיכולים לעזור בהוצאה לפועל של היוזמה.

 4. פרסום והפצת היוזמה בפלטפורמות שונות

 5. תמיכה בהמשך הגדילה אם היוזמה מצליחה

תנאי סף הנוגעים ליוזמות:

 1. על היוזמות המוצעות להתבצע ע"י סטודנטים ובתחומי העיר ירושלים.

 2. על הסטודנטים להוביל את היוזמה באופן אקטיבי ולנהל אותה מהתחלתה ועד סופה

 3. על היוזמות המוגשות להתקיים במהלך שנת 2018.

 4. היוזמות החברתיות יפנו לתושבי העיר ירושלים ויהיו ללא עלות כספית מצד קהל היעד

 5. השתתפות חובה בכנס הסברה על אופן מימון התקציב שאושר בתאריך 18.3.18 בשעות הערב.

לוחות זמנים:

 • 15.2.2018 הוצאות קול קורא

 • 07.03.2018 תאריך אחרון להגשת בקשות

 • 09.03.2018 בחירת היוזמות הנבחרות

 • 18.03.2018 כנס הסברה ליוזמות הנבחרות

 

אופן הגשת הבקשה:

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 7.3.2018 דרך הטופס שנמצא ממש כאן
שאלות והבהרות במייל:
Irit@young-jerusalem.org.il

 

 

 
משרד ירושלים ומורשת
מרכז צעירים
עיריית ירושלים
הרשות לפיתחוח ירושלים