בברכת ראש העיר ירושלים משה ליאון

סטודנטים ירושלמים

קרן המלגות העירונית
מעניקה לכם, בוגרי תיכון ירושלמים,

מלגת שכר לימוד שנתית מלאה

לשנת הלימודים תשפ"ב

בסך 10,000 ₪

תמורת 140 שעות מעורבות קהילתית
באחת מהמסגרות הקהילתיות בירושלים

ההרשמה תתבצע בחודשים יולי-אוגוסט 2021

ההרשמה אינה מחייבת קבלת מלגה
המלגה תתקבל ב-2 פעימות בחודשים מאי ואוקטובר 2022

מספר המלגות מוגבל לכ-1,000 מלגות בשנה

זכאות למלגה תאושר רק לאחר השלמת 140 שעות מעורבות חברתית באחד המסלולים אליו ישובץ המלגאי

עליך להמתין עד חודש דצמבר 2021, במידה ולא יצרו איתך קשר – צור קשר במייל

maydale@young-jerusalem.org.il

אינך זכאי למלגה

מסלול כפרי סטודנטים, בתי ספר לאמנויות – פרטים לגבי מסלולים אלו בכפרי הסטודנטים העירוניים ובמוסדות האקדמיים

להרשמה:

*ההרשמה אינה מבטיחה קבלת מלגה *מספר המלגות מוגבל