בברכת ראש העיר ירושלים משה ליאון

סטודנטים ירושלמים

קרן המלגות העירונית
מעניקה לכם, בוגרי תיכון ירושלמים,

מלגת שכר לימוד שנתית מלאה

לשנת הלימודים תשפ"ב

בסך 10,000 ₪

תמורת 140 שעות מעורבות קהילתית
באחת מהמסגרות הקהילתיות בירושלים

ההרשמה תתבצע בחודשים יולי-אוגוסט 2021

ההרשמה אינה מחייבת קבלת מלגה
המלגה תתקבל ב-2 פעימות בחודשים מאי ואוקטובר 2022

מספר המלגות מוגבל

זכאות למלגה תאושר רק לאחר השלמת 140 שעות מעורבות חברתית באחד המסלולים אליו ישובץ המלגאי

עליך להמתין עד חודש דצמבר 2021, במידה ולא יצרו איתך קשר – צור קשר במייל

maydale@young-jerusalem.org.il

אינך זכאי למלגה

מסלול כפרי סטודנטים, בתי ספר לאמנויות – פרטים לגבי מסלולים אלו בכפרי הסטודנטים העירוניים ובמוסדות האקדמיים

להרשמה:

*ההרשמה אינה מבטיחה קבלת מלגה *מספר המלגות מוגבל