• *הרשמה לקורסים המשותפים לשנת תשפ"א עוד לא נפתחה. ההרשמה תפתח בסמסטר ב' *

קורסי בחירה משותפים לסטודנטים בירושלים

השנה הרחבנו את מוסדות הלימוד ואת מגוון הקורסים אליהם ניתן להירשם! מוסררה, מעלה, המרכז האקדמי שלם, מכללת עזריאלי להנדסה, התאטרון החזותי, האוניברסיטה העברית, בצלאל, האקדמיה למוסיקה ומחול, מכון כרם, דוד ילין ומכללת הדסה ועוד... *ההרשמה לסטודנטים משנה ב' ומעלה הלומדים לימודי תואר בלבד. * קורסים במוסדות שאינם מוכרים על ידי המל"ג לא יוכרו על ידי האוניברסיטה העברית *במסגרת הפרויקט ניתן לקחת עד שני קורסים בהיקף של עד 4 נ"ז. *השתתפות בקורסים אינה כרוכה בתשלום.

פרטי מוסד

פרטי הקורס

תוצאות חיפוש

משרד ירושלים ומורשת
מרכז צעירים
עיריית ירושלים
הרשות לפיתחוח ירושלים